01:10, 04/06/2015

SFI - Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng

CTCP Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố quyết định về việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Thanh Tuyền với thời hạn 02 năm kể từ ngày 1/6/2015.

Tải file gốc.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ