03:25, 11/05/2018

PVT: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

PVT: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180511_20180511--PVT--CBTT-giay-DKDN-sua-doi.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ