10:45, 11/12/2019

PNJ: Thông báo kết quả phân phối cổ phần cho cán bộ, nhân viên theo chương trình ESOP 2019

PNJ: Thông báo kết quả phân phối cổ phần cho cán bộ, nhân viên theo chương trình ESOP 2019

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo kết quả phân phối cổ phần cho cán bộ, nhân viên theo chương trình ESOP 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191211_20191211--PNJ--CBTT-vv-thong-qua-ket-qua-va-phuong-an-xu-ly-cp-khong-chao-ban-het.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ