09:53, 28/10/2019

OGC: Thông báo nhận được bản án sơ thẩm về việc tranh chấp hợp đồng thuê văn phòng

OGC: Thông báo nhận được bản án sơ thẩm về việc tranh chấp hợp đồng thuê văn phòng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo nhận được bản án sơ thẩm về việc tranh chấp hợp đồng thuê văn phòng như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191028_20191028--OGC--CBTT-Nhan-Duoc-Ban-An-So-Tham.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ