04:44, 26/09/2013

MDF điều chỉnh giảm gần 50% kế hoạch lợi nhuận

ĐHCĐ bất thường 2013 CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF – sàn UPCoM) đã tổ chức để thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và thực hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Theo đó, MDF dự kiến phát hành thêm 20.667.598 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp theo tỷ lệ 10:6. Số tiền thu dự kiến thu được từ đợt phát hành là 206,68 tỷ đồng, Công ty sẽ sử dụng cho mục đích đầu tư vào dự án xây dựng nhà máy gỗ MDF dây chuyền 2, công suất 120.000 m3 sản phẩm/năm và dự án đầu tư xưởng sản xuất Formaline công suất 20.000 tấn/năm.

Đại hội cũng thông qua kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2013 với doanh thu 225,73 tỷ đồng, hoàn thành 58,35% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 17,75 tỷ đồng, hoàn thành 35,15% kế hoạch. Dự kiến 4 tháng cuối năm, MDF đạt 114,27 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế 8,85 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, MDF cũng thống nhất phương án điều chỉnh lại kế hoạch 2013 với doanh thu 340 tỷ đồng, giảm 13,35% kế hoạch trước đó (392,38 tỷ đồng) và lợi nhuận trước thuế 26,6 tỷ đồng, giảm 47,32% kế hoạch đã thông qua trước đó (50,49 tỷ đồng). Hiện cổ phiếu MDF đang giao dịch ở mức giá 4.500 đồng/CP.

 

TIN SÀN, SỞ