02:25, 23/04/2014

MDF - Đặt mục tiêu lãi 31,9 tỷ đồng năm 2014

CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF) công bố Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014.
Theo đó, năm 2014 Công ty lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu kế hoạch 394,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 35,2 tỷ đồng và sau thuế 31,9 tỷ đồng.
 
Nghị quyết chi tiết xem tại đây
 
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ