01:41, 09/05/2013

MDF - 13/5 GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt 7%

Thời gian thực hiện: 10/6/2013;

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDF của CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2012:

          - Tỷ lệ thực hiện: 7% ( 01 cổ phiếu được nhận 700 đồng);

          - Thời gian thực hiện: 10/6/2013;

          - Địa điểm thực hiện:

               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính-Kế toán Công ty vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu từ ngày 10/6/2013 và xuất trình chứng minh nhân dân.

               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.


 

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ