02:10, 16/01/2017

Hai quỹ mở của VCBF đạt lợi nhuận cao

Theo Công ty liên doanh Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF), cả hai quỹ mở của Công ty là Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF đều đạt lợi nhuận khả quan trong năm 2016.

Lợi nhuận của Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF đạt 15,5% trong năm 2016 và đạt 14,6% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 24/12/2013.

Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận 18,4% trong năm 2016 và đạt 15,6% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 22/8/2014. Đến ngày 31/12/2016, cả hai quỹ quản lý tổng tài sản hơn 327 tỷ đồng của hơn 1.300 nhà đầu tư.

Ông Avinash Satwalekar, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Đầu tư của VCBF cho biết, kết quả hoạt động tích cực của hai quỹ mở đã củng cố niềm tin về triển vọng hấp dẫn của nền kinh tế Việt Nam trong trung và dài hạn. VCBF cam kết đem lại sự tăng trưởng tài sản cho nhà đầu tư bằng việc đầu tư vào các công ty có lợi thế từ xu hướng tăng trưởng dài hạn tại Việt Nam.

Theo DTCK
TIN SÀN, SỞ
 • 03:31, 23/08/2017

  VCBF: 6 tháng lãi hơn 3,9 tỷ đồng

  DTCK - Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét mà Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) vừa công bố thể hiện kết quả kinh doanh khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước.
 • 02:10, 16/01/2017

  Hai quỹ mở của VCBF đạt lợi nhuận cao

  DTCK - Theo Công ty liên doanh Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF), cả hai quỹ mở của Công ty là Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF đều đạt lợi nhuận khả quan trong năm 2016.
 • 04:13, 11/01/2017

  Các quỹ mở của VCBF đạt lợi nhuận cao trong năm 2016

  TBNH - Cả hai quỹ mở của Công ty Liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) - Quỹ Đầu tư Cân bằng chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF đã vượt lợi nhuận tham chiếu trong năm 2016 và kể từ khi thành lập.
 • 10:22, 19/04/2016

  Quỹ thuộc VCBF đạt lợi nhuận trên 23% so với mức tham chiếu

  Nhịp cầu đầu tư - Qũy Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận 23,4% trong năm 2015 và 19,1% kể từ khi thành lập.
 • 01:31, 23/03/2016

  VCBF thua lỗ, nhưng các quỹ quản lý lãi lớn

  Đầu tư chứng khoán - Công ty liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, ghi nhận 19,6 tỷ đồng doanh thu, lỗ 15,4 tỷ đồng (năm 2014 lỗ 6,3 tỷ đồng).
1

Doanh nghiệp cùng ngành