06:51, 20/08/2019

HAG: Thông báo HNG vẫn là công ty con của HAG

HAG: Thông báo HNG vẫn là công ty con của HAG

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo HNG vẫn là công ty con của HAG như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190820_20190820--HAG--CBTT-vv-HNG-van-la-con-cua-HAG.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ