03:35, 30/08/2019

HAG: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018

HAG: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190830_20190830--HAG--Giai-trinh-BC-HN-soat-xet-6-thang.pdf
  20190830_20190830--HAG--Giai-trinh-BCTC-TonghopHAG.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ