07:45, 28/10/2019

HAG: Giải trình chậm CBTT Báo cáo Tài chính quý 3/2019

HAG: Giải trình chậm CBTT Báo cáo Tài chính quý 3/2019

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo giải trình chậm CBTT Báo cáo Tài chính quý 3/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191028_20191028--HAG--CBTT-vv-cham-CBTT-BCTC-Q3.2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ