04:18, 31/07/2019

HAG: Giải trình BCTC HN và Tổng hợp quý 2.2019 so với quý 2.2018

HAG: Giải trình BCTC HN và Tổng hợp quý 2.2019 so với quý 2.2018

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình BCTC HN và Tổng hợp quý 2.2019 so với quý 2.2018 như sau:

 


Tài liệu đính kèm
  20190731_20190730--HAG--Giai-trinh-KQKD-am-BCTC-Hop-nhat-Q22019.pdf
  20190731_20190730--HAG--Giai-trinh-KQKD-am-BCTC-Q22019Cong-ty-me.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ