02:06, 03/09/2019

CLG: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2019 trước và sau soát xét

CLG: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2019 trước và sau soát xét

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC thông báo giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2019 trước và sau soát xét như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190903_20190830--CLG--Giai-trinh-SL-6th-2019-truoc-va-sau-soat-xet.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ