03:45, 02/05/2019

CLG: Giải trình biến động KQKD quý 1.2019 so với cùng kỳ năm trước

CLG: Giải trình biến động KQKD quý 1.2019 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC giải trình biến động KQKD quý 1.2019 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190502_20190502--CLG--CV-20--Giai-trinh-KQKD-Q12019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ