04:13, 11/01/2017

Các quỹ mở của VCBF đạt lợi nhuận cao trong năm 2016

Cả hai quỹ mở của Công ty Liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) - Quỹ Đầu tư Cân bằng chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF đã vượt lợi nhuận tham chiếu trong năm 2016 và kể từ khi thành lập.

Cụ thể, lợi nhuận của Quỹ Đầu tư Cân bằng chiến lược VCBF đã đạt 15,5% trong năm 2016 và 14,6% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 24/12/2013, so với lợi nhuận tham chiếu của Quỹ tương ứng là 11% trong năm 2016 và 8,6% mỗi năm kể từ khi thành lập.

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận 18,4% trong năm 2016 và 15,6% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 22/8/2014, so với lợi nhuận tham chiếu của Quỹ tương ứng là 7% trong năm 2016 và 1,9% mỗi năm kể từ khi thành lập. (Các lợi nhuận kể từ khi thành lập được nêu là lợi nhuận kép hàng năm).

Ông Avinash Satwalekar, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Đầu tư của VCBF cho biết: “Kết quả vượt trội của hai quỹ mở đã củng cố niềm tin của chúng tôi về triển vọng hấp dẫn của nền kinh tế Việt Nam trong trung và dài hạn. Tại VCBF, chúng tôi luôn cam kết đem lại sự tăng trưởng tài sản cho các nhà đầu tư bằng việc đầu tư vào những công ty có lợi thế từ xu hướng tăng trưởng dài hạn tại Việt Nam”.

Tính đến 31/12/2016, Quỹ Đầu tư Cân bằng chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF quản lý tổng tài sản hơn 327 tỷ đồng của hơn 1.300 nhà đầu tư.

Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ Đầu tư Cân bằng chiến lược VCBF là trung bình cộng giữa tỉ lệ tăng trưởng của VN-Index và lợi nhuận của trái phiếu Chính phủ 10 năm. Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF là tỉ lệ tăng trưởng của VN100 Index (VN100 Index là chỉ số chứng khoán bao gồm 100 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất và thanh khoản cao trên sàn HSX).

Theo TBNH
TIN SÀN, SỞ
 • 03:31, 23/08/2017

  VCBF: 6 tháng lãi hơn 3,9 tỷ đồng

  DTCK - Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét mà Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) vừa công bố thể hiện kết quả kinh doanh khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước.
 • 02:10, 16/01/2017

  Hai quỹ mở của VCBF đạt lợi nhuận cao

  DTCK - Theo Công ty liên doanh Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF), cả hai quỹ mở của Công ty là Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF đều đạt lợi nhuận khả quan trong năm 2016.
 • 04:13, 11/01/2017

  Các quỹ mở của VCBF đạt lợi nhuận cao trong năm 2016

  TBNH - Cả hai quỹ mở của Công ty Liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) - Quỹ Đầu tư Cân bằng chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF đã vượt lợi nhuận tham chiếu trong năm 2016 và kể từ khi thành lập.
 • 10:22, 19/04/2016

  Quỹ thuộc VCBF đạt lợi nhuận trên 23% so với mức tham chiếu

  Nhịp cầu đầu tư - Qũy Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận 23,4% trong năm 2015 và 19,1% kể từ khi thành lập.
 • 01:31, 23/03/2016

  VCBF thua lỗ, nhưng các quỹ quản lý lãi lớn

  Đầu tư chứng khoán - Công ty liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, ghi nhận 19,6 tỷ đồng doanh thu, lỗ 15,4 tỷ đồng (năm 2014 lỗ 6,3 tỷ đồng).
1

Doanh nghiệp cùng ngành