09:44, 11/12/2019

BAX: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

BAX: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BAX của CTCP Thống Nhất như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/12/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để chi cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền (tỷ lệ 50%)
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 1/2020 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau)
          - Địa điểm thực hiện: Công ty CP Thống Nhất, Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, H. Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ