01:03, 21/10/2019

A32: Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 8.800 CP

A32: Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 8.800 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thế Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: A32
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 72.700 CP (tỷ lệ 1,07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 8.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 81.500 CP (tỷ lệ 1,2%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không thỏa thuận được giá
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/09/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/10/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
12

Giá trong ngày

27.0

27.0 (0%)
Giá tham chiếu0.0
Giá mở cửa0.0
Giá cao nhất0.0
Giá thấp nhất0.0
Giá đóng cửa0.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)0
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)0.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)6,337.6
P/E4.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)29,531.1
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Doanh nghiệp cùng ngành