TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

7.6

-13.3 (-63.64%)
Giá tham chiếu20.9
Giá mở cửa21.5
Giá cao nhất21.7
Giá thấp nhất20.8
Giá đóng cửa20.9
Khối lượng139,609
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.99%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)40,021,607
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)304.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)468.7
P/E16.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,221.7
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)6
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

20.90

0.60 (2.79%)

139,6092,961,809
16/01

21.50

0.20 (0.92%)

184,4414,032,352
15/01

21.70

0.90 (4.33%)

229,6204,876,992
14/01

20.80

0.40 (1.96%)

188,6003,902,990
13/01

20.40

0.40 (2.00%)

152,4473,094,752
10/01

20.00

0.60 (3.09%)

216,8004,293,650
09/01

19.40

0.60 (3.19%)

183,11511,615,811
08/01

18.80

0.60 (3.30%)

177,6003,298,210
07/01

18.20

0.40 (2.25%)

151,3402,736,438
06/01

17.80

0.20 (1.14%)

128,3002,280,240

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

26/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng...

22/01/2018

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/01/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 16...

25/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch...

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

26/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành...

25/08/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu...

21/08/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

21/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

09/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua...

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

18/07/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07...

05/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Hà chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 05/07...

05/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm ông Phan Doãn Vinh chức vụ Tổng giám đốc thay thế ông Đỗ...

04/07/2017

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố thay thay đổi tên công ty thành Công ty Cổ...

20/06/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2017Thời gian tổ chức:...

14/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bố nhiệm ông Nguyễn Phi Khanh chức vụ Thành...

14/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm chức vụ Trưởng BKS...

14/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

14/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

02/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bổ bổ nhiệm ông Phan Doãn Vinh, Giám đốc Điều...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt - Mã chứng khoán: TVC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.819.000 CP (tỷ lệ 7,64%) - Tên...

08/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

08/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

22/12/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung...

06/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng đợt...

28/10/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung:...

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

17/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tùng chức...

29/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả phát hành cho CĐHH...

26/08/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt phát hành cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2016Ngày đăng ký cuối...

19/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

19/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

27/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

27/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

18/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Kiên chức vụ...

07/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

07/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2016Ngày giao dịch không...

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2016.

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

21/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố miễn nhiệm bà Trần Thu Hiền chức vụ...

13/04/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thanh Hà - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

04/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015 (Công ty mẹ).

28/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thơm- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 46...

23/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thanh Tùng- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.050...

04/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trung Kiên- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 650.000...

04/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Nguyễn Trung Kiên, ủy viên HĐQT, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu từ ngày 4/3 đến 31/3...

01/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thanh Tùng - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.050...

01/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thơm - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

29/02/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Nguyễn Trung Kiên, ủy viên HĐQT, đã mua 550.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 650.000...

26/02/2016

Giao dịch nội bộ

Bà Nguyễn Bích Vân, thành viên BKS, đã bán 5000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 0...

26/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Ông Nguyễn Anh Tuấn, chồng bà Nguyễn Bích Vân-thành viên BKS, đã bán 200 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu...

26/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Ông Nguyễn Cát, bố bà Nguyễn Bích Vân-thành viên BKS, đã bán 200 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm...

26/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Bà Phùng Thị Bích, mẹ bà Nguyễn Bích Vân-thành viên BKS, đã bán 200 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu...

26/02/2016

Giao dịch nội bộ

Bà Đỗ Thanh Hà, TGĐ, đã bán 50.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 57.600 hay...

25/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trung Kiên - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

23/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thanh Hà - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

22/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Cát- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200 CP (tỷ lệ 0%)- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Bích...

22/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Thị Bích- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200 CP (tỷ lệ 0%)- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn...

22/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Bích Thủy- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200 CP (tỷ lệ 0%)- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn...

22/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Tuấn- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200 CP (tỷ lệ 0%)- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn...

22/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Bích Vân - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

18/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

18/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (công ty mẹ).

27/01/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 9.951...

05/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thanh Tùng- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.050.000...

23/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại...

16/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại...

15/12/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tạm ứng cố tức 6 tháng đầu năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

30/11/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt phát hành cố phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11...

18/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

18/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

18/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại...

17/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cố tức 6...

04/11/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2015...

16/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cố tức 6...

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 (Công ty mẹ)

03/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Công Minh chức vụ...

24/07/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 7.245.000...

09/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán tiếp...

24/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố Nghị quyết HĐQT. Link tin

19/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2015 Ngày giao...

16/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm thay thế...

03/06/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2015 Ngày giao...

19/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

17/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm bà Trần Thu Hiền thay thế bà...

30/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

30/03/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2014 (công ty mẹ)

25/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2015 Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông Địa...

14/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

14/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014 (công ty mẹ)

13/02/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố ông Hàn Công Khanh từ nhiệm chức vụ phó...

13/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Hà thay thế ông...

22/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố thay đổi thành viên HĐQT từ ngày 22/12/2014...

12/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch...

04/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm chức vụ...

23/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

13/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái...

29/09/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/10/2014Thời gian...

23/09/2014

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố chính thức niêm yết cổ phiếu trên HNX:Tổng số cổ phiếu...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam