TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

54.5

6.5 (13.54%)
Giá tham chiếu48.0
Giá mở cửa48.0
Giá cao nhất48.0
Giá thấp nhất47.1
Giá đóng cửa48.0
Khối lượng3,350
Giao dịch ròng NĐTNN300
Room nước ngoài còn lại76.97%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)12,562,178
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)684.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,307.1
P/E12.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,259.3
P/B4.1
Lợi tức cổ phiếu (%)20
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

48.00

0.00 (0.00%)

3,350159,005
16/01

48.00

0.00 (0.00%)

1,20057,390
15/01

48.00

0.30 (0.63%)

4,461212,028
14/01

47.70

0.80 (1.65%)

5,924287,480
13/01

48.50

0.20 (0.41%)

30014,810
10/01

48.30

0.60 (1.23%)

4,520218,404
09/01

48.90

0.80 (1.66%)

4,224205,128
08/01

48.10

0.10 (0.21%)

6,200297,670
07/01

48.00

0.10 (0.21%)

8,000382,500
06/01

48.10

0.40 (0.82%)

4,500216,420

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

26/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2018Thời gian họp:...

26/03/2018

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

15/03/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT) trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng...

21/02/2018

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017.

21/02/2018

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (công ty mẹ).

06/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm...

23/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2017.

23/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017 (Công ty mẹ).

20/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

20/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

11/09/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

16/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT) công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức đợt 1...

10/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

10/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

12/07/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 6.281.089...

23/05/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23...

20/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

17/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây công bố bổ nhiệm ông Lê Anh Trung, Thành viên HĐQT, chức vụ...

28/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

28/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2017Thời gian họp...

07/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

07/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ)

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

15/12/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2016Ngày đăng ký...

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

05/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

05/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2016.

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016 (Công ty mẹ).

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2016.

04/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2016Ngày đăng ký cuối...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016.

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

01/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

01/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 01/04/2016:- Ông Lê Văn Lở...

01/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

02/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

02/03/2016

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính 2015-công ty mẹ

05/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (Công ty mẹ).

24/12/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2015Ngày đăng ký...

19/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm...

29/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

23/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

19/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015 (công ty mẹ)

15/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 (Công ty mẹ)

22/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2015 Ngày giao dịch không...

14/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

20/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

20/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18...

12/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

09/03/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2014 (công ty mẹ)

26/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

29/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2014Ngày giao dịch...

28/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

19/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

18/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

24/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

DHT - BCTC Q2/2014 (công ty mẹ)

21/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

14/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2014Ngày giao dịch không...

11/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

11/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13...

15/11/2013

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2013File gốc

25/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DHT: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/12/20123. Lý do và mục đích:...

22/10/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

27/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2012 3...

06/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

07/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

30/12/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DHT: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2011 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2011 3. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2011: - Tỷ lệ thực hiện: 20%...

26/12/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

14/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

05/10/2011

Phát hành cổ phiếu

DHT: Phát hành cổ phiếu - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/10/2011 - Tỷ lệ thực hiện: 20% (Người sở hữu 100 cổ phần được nhận 20 cổ...

31/08/2011

Phát hành cổ phiếu

DHT: Phát hành cổ phiếu - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2011 - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 1.335.480 CP - Tỷ lệ thực hiện: 100:32,3941 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được...

05/07/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2011 Ngày giao dịch...

07/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

16/03/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011Link download

11/03/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011Link download

11/03/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011Link download

03/03/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011Link download ...

16/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

18/01/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2011 - Ngày giao dịch không...

26/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

25/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

04/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

14/07/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Dược phẩm Hà tây (DHT) thông báo ngừng giao dich cổ phiếu quỹ 4. - Tổng số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện mua: 0 CP; - Tổng số lượng cổ...

13/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2010

28/06/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Dược Phẩm Hà Tây thông báo đăng ký mua cổ phiếu quỹ. - Tổng số CP quỹ trước khi thực hiện mua: 0 Cổ phiếu - Tổng số CP đăng ký mua:...

10/06/2010

Đại hội Cổ đông Bất thường

Dự kiến thực hiện đầu tháng 7/2010.Địa điểm: 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

15/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

29/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ công văn số 412/TB-TTLK ngày 1/4/2009 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau: ...

28/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2009

31/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

26/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý IV/2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam