BizLIVE - Theo Tổng cục Hải quan, tháng 11/2019 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 1,45 tỷ USD, đưa thặng dư lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 11 lên mức 10,94 tỷ.
Xuất siêu kỷ lục, đạt gần 11 tỷ USD
Ảnh minh họa.
Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11/2019 đạt 44,13 tỷ USD, giảm 5,3% so với tháng 10/2019.
Luỹ kế đến hết tháng 11, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 472,63 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018.
Cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 1,45 tỷ USD, đưa thặng dư lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 11 lên mức 10,94 tỷ.
 Cán cân thương mại Việt Nam trong các tháng trong năm 2019  
Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 11 đạt 22,79 tỷ USD, giảm 5,9% so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 11, kim ngạch xuất khẩu đạt 241,65 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ 2018.
Trong tháng 11/2019, nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất khẩu đạt 15,17 tỷ USD, giảm 7,7%, so với tháng 10/2019. Luỹ kế đến hết tháng 11/2019, nhóm doanh nghiệp FDI có trị giá xuất khẩu đạt 165 tỷ USD, tăng 4,1%, so với cùng thời gian năm 2018.
Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao trong tháng 11/2019 bao gồm: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 4,49 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3,26 tỷ USD; hàng dệt may đạt 2,5 tỷ USD; máy móc, thiết bị, phụ tùng đạt 1,77 tỷ USD và giày dép các loại đạt 1,7 tỷ USD,...
Về nhập khẩu, trong tháng 11/2019 kim ngạch nhập khẩu đạt 21,34 tỷ, giảm 4,6% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 11, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 230,71 tỷ, tăng 6,6%.
Trong đó, nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá nhập khẩu đạt 11,75 tỷ USD, giảm 5,9%, so với tháng 10/2019. Luỹ kế đến hết tháng 11/2019, nhóm doanh nghiệp FDI có trị giá nhập khẩu đạt 132,8 tỷ USD, tăng 2,1%, so với cùng kỳ năm 2018.
Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao trong tháng 11/2019 bao gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,37 tỷ USD; máy móc, thiết bị, phụ tùng đạt 3,16 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,22 tỷ USD; vải các loại đạt 1,17 tỷ USD; chất dẻo các loại 734 triệu USD,..

HẠ AN