BizLIVE - Mặc dù vốn nhà nước trong dự án nhiên liệu sinh học Phú Thọ chỉ có 30%, nhưng trong quá trình đầu tư có sai về địa điểm, sai về các phương án kinh doanh nên dự án không có hiệu quả và sẽ phải xem xét cho phá sản.
Xem xét cho phá sản dự án nhiên liệu sinh học Phú Thọ

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 30/10, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, trả lời câu hỏi của Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) về 12 dự án thua lỗ của Bộ Công thương. Bộ trưởng Bộ Công thương cho biết:

Trong số 12 dự án thua lỗ đã báo cáo, đối với nhóm 6 dự án và nhà máy đã có hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ hiện 2 dự án và nhà máy hiện đã khôi phục được hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi: Nhà máy DAP Hải Phòng và nhà máy Thép Việt Trung. 2 nhà máy này đã cắt được lỗ, có lãi, tạm thời đạt được các tiêu chí Chính phủ tạm thời thống nhất thông qua để xem xét sau này báo cáo quốc hội để đưa ra khỏi danh mục 12 dự án thua lỗ.

4 dự án và nhà máy còn lại cũng đã từng bước khắc phục khó khăn như Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình, DAP Lào Cai, công ty đóng tàu Dung Quất, đã cắt giảm được lỗ, mặc dù vẫn còn lỗ nhưng không còn cao như trước đây. Những phần lỗ này vẫn còn tiếp tục phải xem xét để giải quyết trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh các khoản nợ và lãi suất phải trả còn rất cao. 4 dự án này cần phải quyết liệt trong những tháng còn lại.

Với 3 dự án bị dừng sản xuất kinh doanh, trong đó có nhà máy sơ sợi Đình Vũ (PVTex) đã vận hành trở lại 3 dây chuyền, dự kiến đến cuối tháng 11 này cả 11 dây chuyền sẽ được vận hành trở lại, với sự tham gia bao tiêu sản phẩm của những đối tác lớn.

Đây sẽ là điều kiện bước đầu để thực hiện tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước tại những nhà máy này khi có điều kiện.

Về dự án nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi và dự án nhiên liệu sinh học Bình Phước cũng đang hoàn tất các khâu cơ bản về đầu tư. Với nhà máy sinh học Bình Sơn đã bắt đầu cung cấp sản phẩm trở lại thị trường là xăng etanol và cũng có lãi bù vào được vào miễn phí. Còn dự án sinh học Bình Phước đang chuẩn bị tham gia thị trường.

Riêng dự án nhiên liệu sinh học Phú Thọ, vì vốn Nhà nước dưới 30% còn lại là vốn tư nhân nên không tham gia được vào tái cơ cấu. Nhưng đặc biệt là trong quá trình đầu tư có sai về địa điểm, sai về các phương án kinh doanh nên dự án này kinh doanh không có hiệu quả và sẽ phải xem xét thực hiện những biện pháp cương quyết nhất, tức là tổ chức cho phá sản.


HỒNG QUÂN