Ngày 16/5, tại Hà Nội, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức cuộc họp lần thứ 3 của Ủy ban điều phối Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học quốc gia nhằm báo cáo tiến độ và kế hoạch triển khai.
Xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học quốc gia
Vườn Quốc gia Xuân Thủy - rừng ngập mặn Ramsar thứ 50 của thế giới. (Nguồn: TTXVN).
 Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến cho biết, từ năm 2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học quốc gia” do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản – JICA tài trợ.
Thông qua cuộc họp lần này, hai bên cùng thảo luận và thống nhất cơ chế phối hợp giữa Bộ, ngành liên quan trong giai đoạn hoàn thiện dự án, giai đoạn tiếp nhận, vận hành và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia nhằm phát huy hiệu quả cao nhất của dự án sau khi kết thúc.

Tiến sỹ Phạm Anh Cường, Phó Giám đốc Dự án nhấn mạnh, Dự án được triển khai với mục tiêu xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất, đồng bộ về đa dạng sinh học quốc gia (NBDS) đáp ứng các yêu cầu trong quản lý Nhà nước trên phạm vi toàn quốc và thực hiện thí điểm tại tỉnh Nam Định.

Các sản phẩm chính bao gồm cấu trúc cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia; Đề án phát triển cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia; Phát triển các bộ chỉ thị quan trắc đa dạng sinh học quốc gia và thí điểm tại Vườn quốc gia Xuân Thủy; Xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ quan khác trong việc quản lý, chia sẻ khai thác và sử dụng thông tin; Hướng dẫn quan trắc đất ngập nước.

Trong thời gian tới từ tháng 5/2014 tới tháng 1/2015, Dự án sẽ tiếp tục xây dựng đề án tổng thể của NBDS, đồng thời có sự kết hợp với các Dự thảo sản phẩm kiến trúc hệ thống văn bản pháp lý; Tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật điều tra kết hợp quan trắc tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy; Thảo luận về chức năng quản lý đa dạng sinh học trong kiến trúc hệ thống của NBDS, tổ chức hội thảo giới thiệu NBDS...

Ông Yoichi Kogure, Cố vấn trưởng của Dự án cũng trình bày Dự thảo Đề án tổng thể và kiến trúc hệ thống của NBDS, Bộ chỉ thị đa dạng sinh học quốc gia.

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi hoàn thành sẽ góp phần tích cực hỗ trợ cho công tác quản lý Nhà nước, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đa dạng sinh học.
Theo Vietnamplus