BizLIVE - Theo Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại cả nước trong nửa đầu tháng 8 thặng dư 1,194 tỷ USD, đưa lũy kế từ đầu năm đến hết 15/8 về mức thặng dư 2,955 tỷ USD.
Tính đến 15/8, Việt Nam thặng dư thương mại gần 3 tỷ USD
Ảnh minh họa.
Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 đạt 11,947 tỷ USD. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 8,29 tỷ USD.
Luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 15/8, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam đạt 157,371 tỷ USD, trong đó tổng trị giá xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 107,812 tỷ USD.
Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 8 cao nhất ở các mặt hàng: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,848 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,65 tỷ USD; hàng dệt may đạt 1,514 tỷ USD; giày dép các loại đạt 759 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 721 triệu USD...
 
Biểu đồ cán cân thương mại của Việt Nam qua các tháng trong năm 2019
Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 đạt 10,753 tỷ USD. Trong đó, tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 6,389 tỷ USD.
Luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 15/8, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam đạt 154,416 tỷ USD, trong đó tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 89 tỷ USD.
Trị giá nhập khẩu kỳ 1 tháng 8 cao nhất ở các mặt hàng: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,496 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 1,528 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 741 triệu USD; vải các loại 474 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu 384 triệu USD.

HẠ AN