BizLIVE - Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản cho phép giao Tổng công ty Đường sắt xử lý vật tư thu hồi từ việc bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư.
Thủ tướng: Cho phép Tổng công ty Đường sắt xử lý vật tư thu hồi từ bảo trì hạ tầng
Ảnh minh họa.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.
Theo đó, để đảm bảo an toàn, hiệu quả trong chạy tàu và quản lý, sử dụng vật tư thu hồi trong bảo trì công trình đường sắt quốc gia, trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 của Chính phủ có hiệu lực đến thời điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý về nguyên tắc cho phép giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư theo đúng quy định pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật chuyên ngành về đường sắt.
Đồng thời Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 của Chính phủ.

HẠ AN