Thông tin về hoạt động phân luồng hàng hóa xuất nhập khẩu đã được phía Hải quan cung cấp tại cuộc họp báo chuyên đề về “Triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 về phân luồng tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu".
Thông quan xuất nhập khẩu: Tỷ lệ doanh nghiệp phải đi luồng đỏ giảm mạnh
Ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa; giảm bớt thủ tục, chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu (Ảnh minh họa)

Phân luồng theo 3 cấp độ: Xanh, vàng, đỏ

Ông Bùi Thái Quang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan) cho biết, Để thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành các quyết định về xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

Căn cứ vào mức độ tuân thủ của DN, hàng hóa XNK của DN sẽ được hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) phân luồng theo 3 cấp độ: Miễn kiểm tra (luồng xanh), kiểm tra hồ sơ (luồng vàng), kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa (luồng đỏ).

Và khi thực hiện Luật Hải quan 2014, trên cơ sở quản lý vận hành VNACCS/VCIS  thì việc phân luồng tờ khai XNK của Hải quan Việt Nam được thực hiện minh bạch, rõ ràng và thuận lợi cho cả hai phía: Cơ quan hải quan và DN.

Ông Bùi Thái Quang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro (TCHQ) cung cấp thông tin tại cuộc họp báo.

Giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp

Về phía cơ quan hải quan giảm được áp lực trong công việc, khi khối lượng tờ khai rất lớn. Hơn nữa việc phân luồng tờ khai XNK cũng góp phần giảm thời gian làm thủ tục hải quan, thời gian thông quan hàng hóa của DN.

Và thực tế cho thấy, đối với luồng xanh, nếu thực hiện việc thông quan tự động thì thời gian thông quan một lô hàng chỉ trong vài phút; còn thời gian thông quan tại luồng vàng từ 10h đến 48h, tùy mức độ DN đáp ứng yêu cầu của cơ quan hải quan… 

Chính vì vậy, để hoạt động phối hợp của doanh nghiệp đối với cơ quan kiểm tra chuyên ngành nhằm giảm tỷ lệ kiểm tra hàng hóa, ông Bùi Thái Quang cho rằng, phía DN phải nâng cao mức độ tuân thủ đối với pháp luật hải quan và pháp luật thuế, đồng thời phải chủ động nghiên cứu, nắm bắt và thực hiện đúng các quy định về chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, chấp hành các yêu cầu của cơ quan Hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

“Hải quan và doanh nghiệp phải thường xuyên trao đổi thông tin 2 chiều. Phía doanh nghiệp phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác thông tin cho cơ quan Hải quan, và cơ quan Hải quan cũng sẵn sàng hướng dẫn doanh nghiệp, công khai thông tin về lý do tuân thủ, không tuân thủ…”, ông Thái khẳng định.

Được biết, từ tháng 4/2017 đến tháng 7/2017, toàn ngành Hải quan đã tiến hành thực hiện soi chiếu trước đối với 16.732 container, tương đương 240 container/ngày.

Riêng Cục Quản lý rủi ro đã tiến hành phân tích hàng nghìn lượt tàu biển nhập cảnh, qua đó đã xác định trọng điểm, lựa chọn soi chiếu 4.529 container nhập.

Việc soi chiếu trước đã làm giảm đáng kể về thời gian và chi phí của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan, chi phí vận hành máy móc, tổ chức sản xuất của đơn vị kinh doanh cảng, đồng thời cũng giúp cho cơ quan Hải quan chủ động kiểm tra, giám sát hải quan trên nền tảng phương pháp, kỹ thuật quản lý rủi ro đối với đối tượng trọng điểm và tạo thuận lợi cho thương mại hợp pháp.

Số liệu của ngành Hải quan cung cấp cho thấy, tính đến hết ngày 31/7, luồng xanh có 3.491.560 tờ khai (chiếm tỷ lệ 57,53%); luồng vàng có 2.273.515 tờ khai (chiếm tỷ lệ 37,46%); luồng đỏ có 304.337 (chiếm tỷ lệ 5,01%).

Khảo sát trong 1 tháng qua (từ 15/7 đến 15/8/2017), cơ quan hải quan đã tiếp nhận phân luồng cho hơn 550.000 tờ khai, trong đó luồng xanh chiếm 57,9%, luồng vàng 36,9%, luồng đỏ 5,1%.

Và theo số liệu của Cục Quản lý rủi ro công bố thì năm 2016, cơ quan hải quan đã tiếp nhận và xử lý gần 9,5 triệu tờ khai; trong đó phân luồng xanh hơn 5,67 triệu tờ khai (chiếm 59,80%); luồng vàng hơn 3,3 triệu tờ khai (chiếm 34,84%); và luồng đỏ là 508.248 tờ khai (chiếm 5,36%).

“Năm 2011, con số luồng đỏ là 14%/tổng tờ khai, nay đã giảm xuống còn hơn 5%. Mục tiêu của Chính phủ đề ra cho ngành Hải quan là đến năm 2020, luồng đỏ đạt dưới 7%. Tuy nhiên, năm 2016 ngành Hải quan đã đạt con số phân luồng đỏ ở mức 5,36%. Và trong 7 tháng đầu năm 2017, tỷ lệ luồng vàng gia tăng hơn 3%, luồng xanh giảm hơn 2%. Đây là sự nỗ lực lớn của ngành Hải quan khi giảm được 9% luồng đỏ chỉ trong 6 năm.”, ông Quang khẳng định.

Theo Infonet