BizLIVE - Lãnh đạo Hiệp hội VAFIE lên án mạnh mẽ các hành động phá hoại và đề xuất với chính phủ các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại khắc phục hậu quả ổn định sản xuất kinh doanh.
Thông báo của Chủ tịch VAFIE tới các doanh nghiệp FDI
Người diễu hành phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg

Trong thông báo gửi tới các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) - GS. TSKH Nguyễn Mại khẳng định đây là một hành động phi pháp của Trung Quốc, tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong nhân dân và bị chính phủ các nước lên án mạnh mẽ.

Tuy nhiên, một số phần tử quá khích đã mượn danh lòng yêu nước để gây rối phá hoại cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, nhà xưởng của một số công ty có vốn đầu tư nước ngoài, từ đó ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Hiệp hội VAFIE lên án mạnh mẽ các hành động phá hoại và đề xuất với chính phủ các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại khắc phục hậu quả ổn định sản xuất kinh doanh.

Dưới đây là toàn văn thông báo của Chủ tịch VAFIE gửi các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. 

 

THÔNG BÁO CỦA CHỦ TỊCH

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

(Về việc khắc phục hậu quả vụ gây rối phá hoại gây thiệt hại cho một số Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam)

Kính gửi các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội VAFIE
Kính gửi các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam


Trong những ngày qua diễn ra căng thẳng tại Biển Đông do Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép vào sâu thềm lục địa của Việt Nam, khiến các tầng lớp nhân dân Việt Nam trong cả nước phần nộ, nhân dân và chính phủ nhiều nước lên án mạnh mẽ. 

Lợi dụng tình hình trên một số phần tử đã xúi giục, kích động nhiều công nhân của một số nhà máy, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gây rối phá hoại cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, nhà xưởng của một số công ty ĐTNN của Trung Quốc, Đài Loan và các quốc gia khác tại Bình Dương, Hà Tĩnh và một số địa phương.
Đây là những hành động gây bất ổn xã hội, phá hoại truyền thống hữu nghị của nhân dân Việt Nam, đường lối, chính sách hòa bình, hội nhập của chính phủ Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư nước ngoài của Việt Nam.
Chính phủ đã kịp thời có các biện pháp quyết liệt và hiệu quả ngăn chặn và khắc phục hậu quả hiện đang được thực hiện.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Hiệp hội DNĐTNN đã thông qua các phương tiện truyền thông lên án mạnh mẽ các hành động phá hoại trên, và đề xuất với chính phủ các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại khắc phục hậu quả ổn định sản xuất kinh doanh.

Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) đề nghị các doanh nghiệp hội viên, các doanh nghiệp FDI ở các địa phương bị tác động thiệt hại của sự cố trên, thống kê các thiệt hại của đơn vị thông qua Ban hỗ trợ doanh nghiệp của Hiệp hội hoặc trực tiếp gửi đến chính quyền địa phương, kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương và địa phương tìm giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp yên tâm tiếp tục sản xuất kinh doanh ổn định theo chủ trương và chính sách của nhà nước Việt Nam.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ:
Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
Địa chỉ: Phòng 703, 65 văn Miếu-Hà nội
Điện thoại:  04.38437925
Hotline:  0903451699

LÊ HUYỀN