BizLIVE -

Kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của ngành Công Thương.

Sự kiện tiêu biểu ngành Công Thương: Dấu ấn từ hàng loạt FTA
Ảnh minh họa.
Ngày 24/12, Bộ Công Thương đã công bố 10 sự kiện tiêu biểu của ngành Công Thương năm 2015.
Cụ thể, công nghiệp phục hồi và tăng trưởng mạnh (chỉ số sản xuất công nghiệp tăng xấp xỉ 10% (cao hơn nhiều và cao nhất so với mức tăng trong 5 năm 2011-2015).
Ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh kinh tế Á – Âu, Hàn Quốc; Ký Hiệp định thương mại biên giới với Lào; Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu.
Kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP.
Phát điện tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện lai Châu, sớm hơn 3 tháng so với tiến độ.
Khánh thành Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 Lào Cai.
Năm đầu tiên thực hiện thành công Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, qua đó đã góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong điều hành xăng dầu, bảo đảm nguyên tắc vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước.
Ngày 12/8/2015, có dòng dầu thương mại đầu tiên tại mỏ Bir-Seba lô 433a-416b ở Algeria
Tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước ngành công thương lần thứ 2.
Hạ thuỷ dàn khoan Tam đảo 05 - Công trình trọng điểm nhà nước về cơ khí.
Cơ bản kết thúc cổ phần hoá các Tổng công ty, Công ty thuộc ngành công thương. 
Như vậy, trong số 10 sự kiện tiêu biểu có đến 2 sự kiện liên quan đến FTA Việt Nam đã ký kết. Theo đó, đánh dấu năm 2015 trở thành năm "kỷ lục" về các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam.

TÂM AN