BizLIVE - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT hoàn thiện Định hướng xã hội hoá đầu tư xây dựng cảng hàng không và đề xuất danh mục cảng hàng không kêu gọi đầu tư.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT đề xuất danh mục cảng hàng không xã hội hoá
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn
Văn phòng Chính phủ vừa thông báo số 11545/VPCP-CN về việc hoàn thiện Định hướng xã hội hoá đầu tư xây dựng cảng hàng không.
Theo đó, về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tại văn bản số 10209/BGTVT-KHĐT ngày 28/10/2019, căn cứ ý kiến tại cuộc họp ngày 10/12/2019 về việc báo cáo "Định hướng xã hội hoá đầu tư xây dựng cảng hàng không", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn thiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2019.
Trong đó, cần nêu rõ cơ sở pháp lý và các yêu cầu: Luật Hàng không dân dụng Việt Nam không hạn chế xã hội hoá đầu tư. Điều 58 quy định "Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài được đầu tư xây dựng cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng".
Cũng như, làm rõ các khuyến nghị của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) về nhà khai thác sân bay và các công trình khác trong cảng hàng không. Tổng hợp kinh nghiệm về xã hội hoá đầu tư, quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay của một số nước trên thế giới.
Đồng thời, xây dựng Kế hoạch đầu tư hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc, làm rõ nhu cầu vốn đầu tư, dự kiến cơ cấu nguồn vốn đầu tư, kế hoạch đầu tư của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trên cơ sở năng lực tài chính (ACV chỉ nên tập trung vào các Cảng hàng không lớn như: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Long Thành, Đà Nẵng, Cần Thơ,...) Trên cơ sở đó, đề xuất danh mục cảng hàng không kêu gọi đầu tư theo đúng Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 của Chính phủ.

HẠ AN