BizLIVE - Bộ Xây dựng phải khẩn trương chỉ đạo hoàn thành công tác quyết toán vốn nhà nước tại IDICO và bàn giao sang công ty cổ phần theo đúng quy định pháp luật.
Phó Thủ tướng thúc Bộ Xây dựng thoái vốn khỏi IDICO
Ảnh minh họa.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc thoái phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).
Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ và cơ quan liên quan, so sánh, đánh giá ưu nhược điểm giữa phương án Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện thoái phần vốn nhà nước tại IDICO và phương án chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn đó về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) để cơ quan này thực hiện, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công tác thoái phần vốn nhà nước tại IDICO theo đúng quy định pháp luật, mang lại hiệu quả cao nhất cho Nhà nước.
Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo hoàn thành công tác quyết toán vốn nhà nước tại IDICO và bàn giao sang công ty cổ phần theo đúng quy định pháp luật.
Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó thực hiện rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với những doanh nghiệp không có trong danh sách tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg tương tự như trường hợp của IDICO.
Bộ Tài chính theo thẩm quyền, nghiên cứu, hướng dẫn việc hạch toán chi phí hợp đồng tư vấn lần hai đối với trường hợp SCIC phải ký lại hợp đồng tư vấn theo quy định pháp luật khi các Bộ, ngành, địa phương trước khi thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về SCIC đã tiến hành một số bước trong quy trình thoái vốn nhà nước, đã ký kết và thực hiện các hợp đồng tư vấn định giá. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 
IDICO là nhà đầu tư tiên phong trong lĩnh vực đầu tư phát triển khu công nghiệp tại Việt Nam. IDICO đang đầu tư xây dựng và vận hành 10 khu công nghiệp với tổng diện tích 3.271 ha trên địa bàn cả nước, chiếm 3,6% tổng diện tích đất khu công nghiệp tại Việt Nam.
Một số khu công nghiệp IDICO sở hữu như: Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 5 (Đồng Nai); Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân B1, Phú Mỹ II (Bà Rịa - Vũng Tàu), Kim Hoa (Vĩnh Phú);… đã cơ bản hoàn thành công tác đầu tư hệ thống kỹ thuật hạ tầng (cấp điện, cấp nước, giao thông, xử lý nước thải).
Ngoài ra, IDICO còn đầu tư, sản xuất và kinh doanh điện năng, làm các dự án giao thông BOT.
Cuối năm 2017, IDICO thực hiện cổ phần hoá, IPO thành công và bán 55,3 triệu cổ phần, tương đương 18,44%, thu về 1.324 tỷ đồng với giá trúng bình quân lên tới 23.940 đồng/ CP.
Hai nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn là Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco và CTCP Tập đoàn SSG, mỗi pháp nhân nắm 67,5 triệu cổ phần, tương đương 22,5%. Hiện Bộ Xây dựng vẫn là cổ đông lớn nhất tại IDICO với tỷ lệ sở hữu 36%.

VẠN XUÂN