BizLIVE - Dự án có quy mô diện tích 160 ha với tổng vốn đầu tư 1.230,26 tỷ đồng, trong đó vốn góp đầu tư của Nhà nước là 246,05 tỷ đồng và vốn vay thương mại là 984,21 tỷ đồng.
Phê duyệt chủ trương đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng Khu công nghiệp Trần Đề, Sóc Trăng
Ảnh minh họa.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định đồng ý phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Trần Đề tại ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
Theo phê duyệt, dự án có quy mô diện tích 160 ha với tổng vốn đầu tư 1.230,26 tỷ đồng, trong đó vốn góp đầu tư của Nhà nước là 246,05 tỷ đồng và vốn vay thương mại là 984,21 tỷ đồng.
Dự án do Công ty Cổ phần Bê tông Hà Thành làm chủ đầu tư.
Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Ban Quản lí các Khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng yêu cầu nhà đầu tư cụ thể hóa tiến độ thực hiện dự án không quá 3 năm kể từ ngày được bàn giao đất, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án phải đảm bảo theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, đặc biệt là phần diện tích đất đã đền bù, giải phóng mặt bằng, đất lúa, đất trồng cây lâu năm, đất kênh mương theo đúng quy định của pháp luật.
Thời hạn thực hiện dự án không quá 49 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư.

N. NGA