BizLIVE - Thủ tướng vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
Lập Hội đồng thẩm định Nhà nước với dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam
Theo đó, Hội đồng thẩm định Nhà nước được thành lập để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam gồm các thành viên là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương có liên quan đến dự án.
Cụ thể, thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước (tạm gọi Hội đồng) với Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.
Các uỷ viên trong Hội đồng bao gồm: Lãnh đạo các Bộ Giao thông vận tải; Tài chính; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quốc phòng; Công an; Khoa học và Công nghệ; Ngoại giao; Tư pháp; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Lãnh đạo Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Ngoài ra, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố bao gồm: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai và TP.HCM cũng nằm trong uỷ viên Hội đồng thẩm định dự án.
Theo đó, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên, cơ quan thường trực và tổ chuyên gia thẩm định liên ngành được quy định tại Nghị định 131/2015/NĐ-CP.
Hội đồng được thuê liên danh tư vấn trong nước và nước ngoài bảo đảm, độc lập, khách quan với tư vấn lập dự án để thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo đúng quy định. 
Bộ GTVT có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định dự án, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư phục vụ việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam theo đúng quy định. 

HẠ AN