BizLIVE - Phó thủ tướng chỉ đạo tập trung bố trí đủ vốn cho các dự án trọng điểm như các dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2, Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận...
Khẩn trương bố trí đủ vốn để hoàn thành Dự án đường sắt đô thị, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Ảnh minh họa.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng ban chỉ đạo tại phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.
Thông báo nêu rõ, trong 11 tháng đầu năm 2019, ngành giao thông vận tải (GTVT) đã hoàn thành một số nội dung quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, một số công trình, dự án trọng điểm đang triển khai vẫn còn khó khăn, nhiều dự án chậm tiến độ.
Nguyên nhân chủ yếu do pháp luật về đầu tư xây dựng còn bất cập, thiếu đồng bộ; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm; chất lượng dự án thấp, phải điều chỉnh dẫn đến kéo dài thời gian thi công; vốn đầu tư không đáp ứng yêu cầu, cơ chế giải ngân phức tạp...
Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ GTVT cùng các bộ, ngành cần tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc; rà soát để tháo gỡ về thể chế trong phạm vi thẩm quyền của bộ, ngành, của Chính phủ và của Quốc hội. Bộ GTVT cần chủ động, phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan đề xuất cơ chế, chính sách để đẩy mạnh đầu tư các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT.
Đồng thời rà soát tất cả các dự án đầu tư để điều chỉnh kịp thời làm cơ sở đề xuất bổ sung vốn nếu cần thiết; đẩy nhanh tiến độ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án trên tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội đến Cà Mau.
Tăng cường kiểm soát quá trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình (thiết kế kỹ thuật, tổ chức thi công) đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả; tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là Dự án Cảng hàng không Long Thành, cao tốc Bắc - Nam nhánh phía đông, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất...
Cũng như, tập trung bố trí đủ vốn cho các dự án trọng điểm như các dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2, Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận...
Tập trung đẩy nhanh công tác giải ngân cho các dự án; kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để hoàn thành theo đúng kế hoạch vốn được giao. Đặc biệt đối với các dự án ODA, tăng cường phối hợp với giữa các bộ, ngành liên quan để kịp thời bổ sung nguồn vốn đối ứng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân.
Về Dự án đường cao tốc Bắc - Nam nhánh phía đông, Phó thủ tướng giao Bộ GTVT khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án đầu tư công còn lại (cầu Mỹ Thuận 2) trong danh mục dự án cao tốc Bắc - Nam trong năm 2019; khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán song song với tiến độ sơ tuyển, để tiến tới đấu thầu nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP trong đầu năm 2020.
Về Dự án xây dựng nhà ga T3 Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định theo quy định của Luật đầu tư, trong đó đề xuất Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) là nhà đầu tư. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ GTVT khẩn trương chỉ đạo triển khai sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

HẠ AN