BizLIVE - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng đầu năm 2017 ước tính tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý I tăng 5,15%; quý II tăng 6,28% và ước tính quý III tăng 7,46%.
“GDP 9 tháng tăng 6,41%, mục tiêu tăng trưởng năm 2017 có thể đạt được”
Ảnh minh họa.
Đó là thông tin được ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và đầu tư) cho biết tại buổi họp báo sáng 29/9.
Cụ thể, ông Lâm cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng đầu năm 2017 ước tính tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý I tăng 5,15%; quý II tăng 6,28% và ước tính quý III tăng 7,46%.
Mức tăng trưởng 9 tháng năm nay cao hơn mức tăng 5,99% của cùng kỳ năm 2016. Theo lãnh đạo Tổng cục Thống kê, điều này khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành.
"Đây là tín hiệu tích cực để nền kinh tế có thể hướng tới mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm 2017. Mục tiêu tăng trưởng năm nay có thể sẽ đạt được", ông Lâm nhận định.
Trong mức tăng 6,41% của toàn nền kinh tế năm nay, đại diện Tổng cục Thống kê cho biết, khu vực nông lâm thuỷ sản tăng 2,78% đóng góp 0,43 điểm phần trăm vào mức tăng chung, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,17%, đóng góp 2,45% điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 7,25%, đóng góp 2,80 điểm phần trăm.
Với cơ cấu nền kinh tế 9 tháng năm nay, khu vực nông lâm và thuỷ sản chiếm tỷ trọng 14,66%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 31,5%; khu vực dịch vụ chiếm 42,67%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,17%.
Xét về góc độ sử dụng GDP 9 tháng, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,30% so với cùng kỳ năm 2016, đóng góp 8,76% điểm phần trăm vào mức tăng chung; tích luỹ tài sản tăng 9,80% đóng góp 4,78 điểm phần trăm; chênh lệch xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ ở tình trạng nhập siêu làm giảm 7,13 điểm phần trăm.

N.MẠNH