BizLIVE - Chủ tịch UBND TP.HCM đã kiến nghị Chính phủ có chỉ đạo để sớm triển khai các dự án cao tốc, vành đai tại TP.HCM.
Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài: TP.HCM đề xuất Chính phủ hỗ trợ 100% ngân sách giải phóng mặt bằng
Ảnh minh họa.

Nội dung kiến nghị liên quan tới dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài được lãnh đạo UBND TP.HCM đề cập tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ mới đây. Dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện.

Do quy định pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư có thay đổi (Luật PPP, Nghị định 35/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định 63/2018/NĐ-CP) nên dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; đồng thời chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tăng theo thời gian, cần thiết phải cập nhật lại.

Do đó, để đẩy nhanh tiến độ của dự án, sau khi TP trình báo cáo tiền khả thi, TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan rà soát, trình Thủ tướng phê duyệt để triển khai thực hiện. TP đề xuất Chính phủ hỗ trợ 100% vốn ngân sách Trung ương để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP.

Dự án cao tốc TP đi Mộc Bài được Thủ tướng quy hoạch tại Quyết định số 326 ngày 1/3/2016 về quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2055 ngày 23/11/2015 về điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến 2020 định hướng đến 2030; Quyết định 568 ngày 8/4/2013 về quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP đến 2020 và tầm nhìn sau 2020.

Ngày 14/10/2019, Thủ tướng đồng ý giao UBND TP làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai dự hiện dự án tại Văn bản 1351.

Ngày 30/11/2020, Bộ Kế hoạch Đầu tư có văn bản 7847 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Theo đó bộ đề nghị UBND TP nghiên cứu xem xét việc quyết định chủ trương đầu tư theo 2 phương án: một, quyết định chủ trương đầu tư trước thời điểm Luật PPP có hiệu lực (1/1/2021), theo trường hợp này thì nghiên cứu thực hiện theo ý kiến của Thủ tướng tại Văn bản 1445 về thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; hai, quyết định chủ trương đầu tư sau thời điểm Luật PPP có hiệu lực, theo đó thực hiện theo luật PPP và các nghị định hướng dẫn.

Đến nay, Luật PPP đã có hiệu lực nên thủ tục báo cáo Thủ tướng giao cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án  sẽ phải nghiên cứu thự chiện theo quy định của Luật PPP và Nghị định 35 ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Theo quy định tại khoản 3 điều 5 Luật PPP và khoản 4 điều 21 Nghị định 35, dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài nằm trên địa bàn quản lý của 2 địa phương nên UBND TP.HCM và UBND Tây Ninh, cần báo cáo HĐND 2 địa phương đồng thuận về việc đề xuất thực hiện dự án. Đồng thời, UBND TP thống nhất với UBND Tây Ninh báo cáo Bộ GTVT về việc giao UBND TP làm cơ quan có thẩm quyền để tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình Thủ tướng quyết định.

HUYỀN TRÂM