BizLIVE - Cầu Cát Lái bắc qua sông Đồng Nai, kết nối quận 2, TP.HCM với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự án được đề xuất triển khai để thay thế giảm bớt tình trạng ùn tắc giao thông tại phà Cát Lái.
Đồng Nai: Nghiên cứu xây cầu Cát Lái theo hình thức đối tác công tư
Phà Cát Lái hiện hữu kết nối TP.HCM và Đồng Nai - Ảnh: Huyền Trâm.

Sau khi làm việc với Sở Giao thông - Vận tải, Liên danh Tổng công ty IDICO và Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6 cùng các sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh đã chỉ đạo liên quan dự án cầu Cát Lái. 

Giao Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Giao thông - Vận tải cùng các đơn vị liên quan căn cứ Văn bản số 9343/UBND-CNN ngày 04/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ của các sở ngành trên địa bàn tỉnh khi thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) để xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư trình UBND tỉnh xem xét.

Cầu Cát Lái bắc qua sông Đồng Nai, kết nối quận 2, TP.HCM với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự án được đề xuất triển khai để thay thế giảm bớt tình trạng ùn tắc giao thông tại phà Cát Lái.

Về dự án này, vào 8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án cầu thay phà Cát Lái. Sau đó, các cơ quan chức năng của tỉnh này đã làm việc với các sở, ngành của TP.HCM để thống nhất các nội dung liên quan đến dự án.

Theo phương án mà UBND tỉnh đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, dự án xây dựng cầu Cát Lái sẽ được chia tách ra làm 3 dự án thành phần gồm: phần đường dẫn phía TP.HCM được giao cho UBND TP.HCM là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện theo hình thức đầu tư hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); phần đường dẫn phía tỉnh Đồng Nai sẽ do UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện theo hình thức BT; phần cầu chính sẽ do UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo hình thức hợp đồng hợp xây dựng, kinh doanh, chuyển giao (BOT).

Đối với phần cầu chính, trong quá trình nghiên cứu, nếu việc triển khai thực hiện theo hình thức BOT không khả thi sẽ nghiên cứu triển khai theo phương án BOT kết hợp BT, quỹ đất đối với phần BT này sẽ nghiên cứu sử dụng quỹ đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Với các phương án xây dựng, cầu Cát Lái theo tính toán có tổng mức đầu tư từ 7,2 ngàn đến khoảng 9 ngàn tỷ đồng.

HUYỀN TRÂM