BizLIVE - Chính quyền thành phố Đà Nẵng cho biết đã được sự thống nhất của bộ Giao thông Vận tải để chính thức đóng 2 trạm thu phí đường bộ đặt trên địa bàn kể từ ngày 01/01/2016 đến.
Đóng 2 trạm cuối cùng, Đà Nẵng sẽ không còn trạm thu phí đường bộ
Xe lưu thông qua địa phận Đà Nẵng sẽ không phải đóng phí hoàn vốn các dự án đầu tư giao thông nữa.

Hai trạm này là trạm thu phí Hòa Phước (đóng ở phía nam) và trạm thu phí Nam hầm Hải Vân (đóng ở phía bắc), đều đang do công ty Cổ phần Xây dựng công trình 545 tổ chức hoạt động để thu hoàn vốn đầu tư tuyến đường QL1A qua địa bàn.

Như vậy, trên địa bàn Đà Nẵng từ năm 2016 sẽ không còn trạm thu phí đường bộ nào nữa.

Tất cả các xe lưu thông tuyến bắc năm qua địa phận thành phố Đà Nẵng sẽ không còn phải nộp phí đường bộ cho các công trình giao thông đầu tư tại địa bàn này, đặc biệt là dự án đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường QL1A.

NGUYÊN ĐỨC