BizLIVE - Đến 15/12, Bộ GTVT mới giải ngân được khoảng 45,4% tuy nhiên, bộ này dự kiến đến 31/12 sẽ giải ngân được 84% và đến hết tháng 1/2020 đạt 94,4%.
Đến 15/12: Bộ GTVT mới giải ngân được nhỉnh 45%
Ảnh minh họa.
Báo cáo tại cuộc họp công tác xây dựng cơ bản năm 2019 và kế hoạch triển khai năm 2020 Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Vụ trưởng Kế hoạch đầu tư, Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm cho biết, tính đến 15/12, Bộ GTVT mới giải ngân được khoảng 45,4%.
Tuy nhiên, Bộ GTVT dự kiến tới 31/12 sẽ giải ngân được 24.866 tỷ đồng (đạt 84,2%) và đến hết thời hạn giải ngân kế hoạch 2019 (1/2020), sẽ đạt khoảng 27.870 tỷ đồng (đạt 94,4%).
Chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, thời gian còn rất ngắn, các đơn vị phải cực kỳ nỗ lực tăng tốc để hoàn thành kế hoạch đã đăng ký về tiến độ giải ngân (phần lớn là hơn 90%).
“Mặc dù tập trung cao độ cho công tác giải ngân nhưng chất lượng công trình vẫn phải là yếu tố tiên quyết, không vì khối lượng mà quên chất lượng”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ rõ.
Để tiến độ giải ngân đảm bảo kế hoạch, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các Ban quản lý dự án (QLDA) phải chủ động rà soát, tích cực làm việc với các địa phương triển khai dự án.
Đối với dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bộ trưởng yêu cầu các ban QLDA phải bám sát các địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Bộ trưởng cũng chỉ rõ, một số dự án khởi công mới như: 10 dự án quốc lộ đường bộ (Quản Lộ - Phụng Hiệp; QL53; QL57, QL4C, 4D…) phải tập trung ký hợp đồng để giải ngân tạm.
Đối với các cơ quan tham mưu, Bộ trưởng chỉ đạo yêu cầu Vụ Kế hoạch đầu tư giao các ban QLDA làm thủ tục giải ngân hơn 3.142 tỷ đồng đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ dự kiến giải ngân cho khoản hoàn trả quỹ tích lũy trả nợ đã ứng cho các dự án BT, cố gắng hoàn thiện vào ngày 31/12.
Còn lại, khoản 2.385 tỷ đồng đề nghị thu hồi ứng trước kế hoạch từ dự toán chưa giao và số vốn đã giao cho Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) không thông báo được kế hoạch, phải bám sát các bộ ngành để thu hồi tạm ứng.
Bộ trưởng cũng giao Thanh tra Bộ giám sát, kiểm điểm trách nhiệm của các ban QLDA, tổ chức cá nhân công bằng nghiêm minh, đúng người đúng việc.
“Hiện nay, Bộ GTVT đang xây dựng đề án quản lý chất lượng công trình giao thông, tiến tới các ban QLDA sẽ là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm toàn bộ về hồ sơ dự án thay vì chức danh đại diện chủ đầu tư như hiện tại. Các ban QLDA phải chủ động nâng cao nội lực thực hiện các dự án hiệu quả, đảm bảo chất lượng”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ rõ.

HẠ AN