BizLIVE - Dự án có tổng vốn đầu tư là 127,494 tỷ đồng, bao gồm vốn góp của nhà đầu tư là 57,494 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng là 70 tỷ đồng.
Đầu tư 127,494 tỷ đồng xây dựng hạ tầng KCN Phú Bài
Dự án có quy mô 85,86 ha, được thực hiện tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Bài, giai đoạn IV, đợt I.
Theo đó, dự án có quy mô 85,86 ha, được thực hiện tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển hạ tầng khu công nghiệp là nhà đầu tư dự án. Tổng vốn đầu tư của dự án là 127,494 tỷ đồng, bao gồm vốn góp của nhà đầu tư là 57,494 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng là 70 tỷ đồng.
Tiến độ thực hiện dự án không quá 5 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án.
Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật, bảo đảm việc triển khai thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế.

N. NGA