BizLIVE - Các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đang hoạt động phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng, chậm nhất đến ngày 31/12/2020.
Chậm nhất đến 31/12 các trạm phải chuyển sang thu phí không dừng
Ảnh minh họa.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quyết định 19/2020/QĐ-TTg về việc thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.
Đáng chú ý, Quyết định nêu rõ, đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng phải vận hành ngay việc thu phí điện tử không dừng.
Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đang hoạt động, chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng theo quy định của quyết định này.
Các trạm thu phí do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý, tiến độ hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, quyết định phù hợp với điều kiện nguồn vốn của dự án.
Ngoài ra, căn cứ điều kiện cụ thể đối với từng trạm thu phí, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc duy trì mỗi trạm thu phí có 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều lưu thông và việc tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các trạm thu phí chưa thực hiện việc thu phí điện tử không dừng do lỗi của nhà đầu tư.
Việc thực hiện thu phí điện tử không dừng đối với các trạm thu phí có thời gian hoàn vốn còn lại dưới 3 năm đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch.
Đối với những băn khoăn của nhà đầu tư về việc có bên thứ 3 tham gia vào công tác quản lý tài chính của các trạm thu phí, Quyết định 19 nêu rõ: Toàn bộ số tiền thu được tại mỗi trạm thu phí điện tử không dừng sẽ được nhà cung cấp dịch vụ thu phí hoàn trả cho nhà đầu tư để đảm bảo hoàn vốn theo quy định tại hợp đồng dự án sau khi trừ đi chi phí dịch vụ thu phí điện tử không dừng.
Thời gian và hình thức chuyển tiền cho nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ thống nhất nhưng đảm bảo việc chuyển tiền cho nhà đầu tư không quá 24 giờ kể từ lần chuyển tiền trước đó, trừ các trường hợp đặc biệt đã được thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ.
Nhà cung cấp dịch vụ thu phí có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ cho các nhà đầu tư các khoản thất thu do lỗi của nhà cung cấp dịch vụ thu phí.

HẠ AN