BizLIVE - Bộ GTVT đã phê duyệt hồ sơ mời tuyển lựa nhà đầu tư cho các dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam nhánh Đông.
Bộ GTVT phê duyệt hồ sơ mời thầu Dự án cao tốc Bắc - Nam
Ảnh minh họa.
Ngày 15/10, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư trong nước, thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm và đoạn Quốc lộ 45- Nghi Sơn nằm trong Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
Trước đó, Bộ GTVT cũng đã ban hành Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư trong nước thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Nghi Sơn - Diễn Châu, Phan Thiết - Dầu Giây, và Mai Sơn - Quốc lộ 45.
Phạm vi, quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế và các nội dung liên quan của dự án thành phần theo các quyết định liên quan trước đó của Bộ GTVT.
Hồ sơ mời sơ tuyển gồm 2 phần chính. Phần 1 về thủ tục sơ tuyển gồm 4 chương bao gồm: Chỉ dẫn nhà đầu tư; bảng dữ liệu; quy trình và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển; biểu mẫu dự sơ tuyển và phần 2 về báo cáo tóm tắt dự án.
Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án phụ trách có trách nhiệm tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ mời sơ tuyển theo Báo cáo kết quả thẩm định số 610/ĐTCT ngày 04/10/2019 của Vụ Đối tác công - tư trước khi phát hành.
Bộ giao ban quản lý dự án thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bên mời thầu, tổ chức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.
Liên quan đến dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể mới đây cũng đã ký, gửi Quốc hội báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng dự án này.
Trong báo cáo, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017. Dự án có chiều dài 654km, tổng mức đầu tư 118.716 tỷ đồng, gồm 55.000 tỷ đồng vốn ngân sách và 63.716 tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách.
Phương án triển khai chia thành 11 dự án thành phần gồm 3 dự án đầu tư công và 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

HẠ AN