BizLIVE - "Đang có sự cải cách không đồng đều giữa các lĩnh vực, một số nơi thì cải cách liên tục nhưng một số nơi lại không có thay đổi hoặc thực hiện đối phó, hình thức", đại diện VCCI cho hay.
“6/10 doanh nghiệp đánh giá vẫn còn nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính”
Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI
Sáng 17/12, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019 và Nghị quyết 35 năm 2016 của Chính phủ - Góc nhìn từ doanh nghiệp.
Trình bày báo cáo tóm tắt tại Hội thảo, ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng Ban Pháp chế, VCCI, Giám đốc Dự án Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong tái cơ cấu kinh tế cho biết, về tổng quan môi trường kinh doanh của Việt Nam đã có nhiều cải thiện theo thời gian.
"Tuy nhiên, đang có sự cải cách không đồng đều giữa các lĩnh vực, một số nơi thì cải cách liên tục nhưng một số nơi lại không có thay đổi hoặc thực hiện đối phó, hình thức", ông Tuấn nói.
 Toàn cảnh Hội thảo công bố Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019 và Nghị quyết 35 năm 2016 của Chính phủ - Góc nhìn từ doanh nghiệp
Điểm nổi bật của Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019 và Nghị quyết 35 năm 2016 của Chính phủ - Góc nhìn từ doanh nghiệp là việc khảo sát thực tiễn doanh nghệp về các tiêu chí ảnh hưởng "sát sườn" tới doanh nghiệp như: Đăng ký kinh doanh, nộp thuế, thực hiện thủ tục hành chính, cơ sở hạ tầng, đất đai,...
Về chi phí thực hiện thủ tục hành chính, theo khảo sát của VCCI, có 74,7% doanh nghiệp cho rằng “cán bộ nhà nước giải quyết công việc hiệu quả” trong năm 2018, cao hơn mức 58% của năm 2016. Đồng thời, năm 2018 cũng có 56,9% doanh nghiệp cho rằng “thủ tục giấy tờ đơn giản”, tăng so với mức 49,5% của năm 2016.
Ngoài ra, các chỉ số khác về chi phí thực hiện thủ tục hành chính trong năm 2018 như: Cán bộ nhà nước thân thiện, doanh nghiệp không cần phải đi lại nhiều lần để lấy dấu và chữ ký, phí và lệ phí được công khai,…cũng có xu hướng tích cực hơn năm 2016.
 Điều tra của VCCI về kiểm soát tham nhũng
Khảo sát của VCCI có phần nội dung để doanh nghiệp đánh giá về các chi phí không chính thức. Các tiêu chí bao gồm: Các khoản chi phí không chính thức ở mức chấp nhận được, công việc đạt được kết quả mong đợi sau khi đã trả chi phí không chính thức, hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp là phổ biến, doanh nghiệp phải chi hơn 10% doanh thu cho các loại chi phí không chính thức, các doanh nghiệp cùng ngành thường phải trả thêm các khoản chi phí không chính thức.
Theo kết quả, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá “các khoản chi phí không chính thức ở mức chấp nhận được” đã tăng so với năm 2017, đồng thời, tỷ lệ “các doanh nghiệp phải trả thêm chi phí không chính thức” cũng đã giảm, điều này cho thấy xu hướng tích cực trong việc kiểm soát tham nhũng, tham nhũng vặt có xu hướng giảm.
"Tuy giảm những vẫn còn cao, tới 58,2%, hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp còn ở mức phổ biến”, ông Tuấn nhấn mạnh, “Cứ 10 doanh nghiệp thì tới 6 doanh nghiệp nhận định rằng có sự nhũng nhiễu”.

HẠ AN