BizLIVE - Về các nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm tỷ lệ lớn nhất với 8,51 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
10 mặt hàng xuất khẩu tỷ “đô” của Việt Nam
Mặt hàng điện thoại và linh kiện chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu.

Theo số liệu Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong 5 tháng đầu năm 2014 đạt hơn 116,04 tỷ USD, tăng 13,1% tương ứng tăng  hơn 13,44 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 58,78 tỷ USD, tăng 15,9% tương ứng tăng hơn 8,07 tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2013.

Còn kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt hơn 57,26 tỷ USD, tăng 10,3% (tương ứng tăng gần 5,37 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

Riêng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính đến hết tháng 5/2014 đạt hơn 68,65 tỷ USD, tăng 14,6% tương ứng tăng gần 8,76 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 59,2% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Cũng theo thống kê của Tổng cục Hải quan, Việt Nam có 10 mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị từ 1 tỷ USD trở lên trong 5 tháng đầu năm 2014.

Trong đó, mặt hàng điện thoại và linh kiện, đạt kim ngạch xuất khẩu lớn nhất với 9,98 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Hàng dệt, may đứng vị trí thứ hai khi đạt giá trị xuất khẩu đạt 7,51 tỷ USD; tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Tiếp đến là các mặt hàng giày dép các loại đạt 3,89 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 3,79 tỷ USD.

Còn lại những mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD trong giai đoạn này gồm hàng thủy sản; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; phương tiện vận tải và phụ tùng; gỗ và sản phẩm gỗ; cà phê.

Về các nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm tỷ lệ lớn nhất với 8,51 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đứng thứ hai là máy vi tính, sản phầm điện tử và linh kiện đạt 6,99 tỷ USD; tiếp đến là vải các loại đạt 3,75 tỷ USD.

Còn lại các mặt hàng khác bao gồm: Xăng dầu các loại; điện thoại các loại và linh kiện; sắt thép các loại; chất dẻo nguyên liệu...

MẠNH NGUYỄN