BizLIVE - Mức doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2021 của VTP lần lượt tăng trưởng 52,6% và 10% so với cùng kỳ năm 2020.
VTP: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 275 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2020
Ảnh minh họa.
Tổng công ty Bưu chính Viettel – CTCP (Viettel Post – mã VTP) vừa công bố dự kiến kết quả kinh doanh quý 2/2021 với tổng doanh thu đạt 5.390 tỷ đồng tăng 23,52% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận trước thuế 140,95 tỷ đồng tăng 9,31%.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, VTP đạt doanh thu đạt 10.450 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 274,99 tỷ đồng.
Trước đó, Viettel Post lên kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu hợp nhất 21.420 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 496 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 23,5% và 29,4% so với năm 2020.
Như vậy, với kết quả trên, tổng doanh thu của VTP đã hoàn thành 106% kế hoạch đề ra và tăng trưởng 52,6% so với nửa đầu năm 2020. Đồng thời, lợi nhuận trước thuế của công ty trong nửa đầu năm 2021 cũng hoàn thành 100,5% kế hoạch cũng như tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong nửa đầu năm 2021, Viettel Post đã có sự thay đổi mô hình tổ chức, từ mô hình chức năng sang mô hình sản phẩm, thông qua đó xây dựng các kênh và tổ chức có quy mô lớn.
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, VTP đã thông qua 2 nội dung chính là bổ nhiệm P.TGĐ Tập đoàn Viettel Nguyễn Thanh Nam giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và thống nhất việc chi trả cổ tức 39,72%, trong đó trả bằng tiền là 15% và trả bằng cổ phiếu 24,74%.

VTP cũng là một trong các đơn vị tiên phong trong hỗ trợ tiêu thụ nông sản, đặc biệt tại các vùng dịch như Hải Dương, Bắc Giang..., Nhờ đó, trang thương mại điện tử Vỏ Sò của VTP đạt mức tăng trưởng 168% so với cùng kỳ năm 2020.
Đây cũng là đơn vị đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu thành công nông sản đến châu Âu bằng hình thức “thương mại điện tử xuyên biên giới” trên nền tảng sàn thương mại điện tử của Việt Nam với hơn 1.000 đơn hàng đạt khối lượng 10 tấn vải thiều Bắc Giang tới 3 quốc gia tại EU, bao gồm: Đức, Bỉ và Cộng hòa Séc.

HẠ AN