BizLIVE - CTCP Chứng khoán VNDIRECT được kết nối giao dịch trực tuyến trở lại kể từ ngày 21/04/2020 do đã có giải trình nguyên nhân và khắc phục được lỗi 2G.
VNDIRECT được kết nối giao dịch trực tuyến trở lại

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa ra thông báo cho phép CTCP Chứng khoán VNDIRECT được kết nối giao dịch trực tuyến trở lại kể từ ngày 21/04/2020 do đã có giải trình nguyên nhân và khắc phục được lỗi 2G.

VNDIRECT cũng ra thông báo gửi khách hàng lỗi kết nối hệ thống giao dịch trực tuyến với Sở GDCK TP. HCM (HOSE) đã được khắc phục và thử nghiệm thành công. Hệ thống sẵn sàng cho phiên giao dịch hôm nay (21/4).

Trước đó, HoSE đã ngắt kết nối giao dịch trực tuyến đối với VNDIRECT kể từ 14 giờ 17 phút 28 giây ngày 20/4/2020 do đã có số lượng lỗi 2G vượt quy định (lỗi kỹ thuật vi phạm quy định giao dịch).

Trong thời gian bị ngắt kết nối giao dịch trực tuyến, VNDIRECT được phép sử dụng hệ thống nhập lệnh tại sàn của Sở GDCK TP.HCM để nhập lệnh cho nhà đầu tư.

TÚ ANH