BizLIVE - Thanh tra Chính phủ kiến nghị Tổng công ty Đường sắt VN tiếp tục xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành bằng quyền thuê đất, tài sản gắn liền với đất.
Vi phạm tại Tổng công ty Đường sắt VN: Lãnh đạo trong 10 năm bị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm

Thanh tra Chính phủ mới có báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra số 2222/KL-TTCP ngày 26/8/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và một số đơn vị thành viên.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các ban, người đại diện phần vốn của tổng công ty tại các CTCP thực hiện xử lý một số khoản về tài chính và kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Theo đó, Tổng công ty Đường sắt VN đã thành lập Hội đồng để xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân người quản lý của Tổng công ty có liên quan đến trách nhiệm được nêu tại Kết luận thanh tra và lập Hội đồng xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể tại văn phòng và các Ban, đơn vị trực thuộc của Tổng công ty Đường sắt VN liên quan đến kết luận thanh tra.

Trên cơ sở đó, Tổng công ty Đường sắt VN đã thực hiện kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc các thời kỳ từ 2003 đến 2013 và kiểm điểm, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân của các ban tham mưu, nghiệp vụ (Ban Tài chính kế toán, Ban quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, Ban Kế hoạch, Văn phòng Tổng công ty, Ban Quản lý đầu tư xây dựng…) và các cá nhân có vi phạm, tồn tại được nêu tại Kết luận thanh tra.

Tổng công ty Đường sắt VN đã chỉ đạo các đơn vị thành viên như CTCP đường sắt Hà Thái, CTCP đường sắt Quảng Bình, CTCP đường sắt Bình Trị Thiên… đã thực hiện kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với vi phạm, tồn tại đã được nêu.

Tổng công ty Đường sắt VN cũng đã sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt VN và các Công ty TNHH MTV do Công ty mẹ sở hữu vốn 100%, đã cổ phần hoá 24 công ty TNHH MTV (gồm 20 công ty Quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, 2 công ty vận tải và 2 công ty xe lửa), thoái vốn tại 30 CTCP.

Đồng thời, rà soát bổ sung điều lệ, quy chế phù hợp với mô hình tái cơ cấu, xây dựng đầy đủ các định mức, đơn giá về nguyên nhiên vật liệu, tiền lương, thưởng, chi phí quản lý doanh nghiệp… đảm bảo đúng chế độ và phù hợp với tình hình thực tế của Đường sắt VN.

Tổng công ty Đường sắt VN cũng đã rà soát các dự án như dự án Thay tà vẹt sắt bằng tà vẹt bê tông dự ứng lực, kéo dài đường ga, đặt thêm đường số 3 đối với các ga có 2 đoạn Vinh-Nha Trang tuyến đường sắt Thống Nhất; Dự án xây dựng mới 3 cầu theo lệnh khẩn cấp (Đồng Nai, Tam Bạc, Thị Cầu); Dự án xây dựng mới đường sắt từ Chùa Vẽ đến Nhà máy DAP thuộc khu kinh tế Đình Vũ, TP.Hải Phòng; Dự án Xây dựng các hạng mục công trình giai đoạn 2 kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp… để đề ra các biện pháp khắc phục, tránh tình trạng chậm tiến độ, điều chỉnh chi phí bất hợp lý và quyết toán theo quy định.

Việc rà soát việc quản lý sử dụng đất đai để thanh lý hợp đồng và xử lý những trường hợp sử dụng sai mục đích, tranh chấp lấn chiếm; phối hợp với các địa phương có hệ thống đường sắt đi qua thực hiện cắm mốc giới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý đất đai dành cho công trình và hành lang bảo vệ đường sắt; xây dựng kế hoạch phương án sử dụng đất phù hợp với nhu cầu, đúng quy định và báo cáo Bộ Giao thông vận tải cùng các địa phương xử lý và quản lý sử dụng hiệu quả.

 

Tổng công ty Đường sắt VN và các đơn vị thành viên rà soát, khắc phục những tồn tại trong quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng kế hoạc phương án sử dụng đất phù hợp nhu cầu, đúng quy định để báo cáo Bộ Giao thông vận tải cùng các địa phương xử lý và quản lý sử dụng hiệu quả.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Tổng công ty Đường sắt VN tiếp tục thực hiện việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành bằng quyền thuê đất và tài sản gắn liền với đất tại 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu; trong việc quản lý nợ phải thu, quản lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn, cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng…

Tiếp tục rà soát toàn bộ các dự án đầu tư để điều chỉnh và kiến nghị điều chỉnh các chi phí bất hợp lý, khắc phục tình trạng chậm trễ tiến độ và khẩn trương tiến hành thanh quyết toán các dự án đầu tư quá hạn.

Tiếp tục xem xét, xử lý về khoản chi phí thanh toán cho CTCP Công trình đường sắt 3,4 tỷ đồng, hạch toán vốn ray Áo với giá trị gần 45 tỷ đồng. Thực hiện việc hạch toán doanh thu, chi phí đối với tài sản giao dịch là 677,6 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với đề xuất của Tổng công ty Đường sắt VN: không thu hồi khoản 41,7 triệu đồng về Quỹ Hỗ trợ Sản xuất kinh doanh và Phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Khoản chi phí khấu hao tài sản cố định khi hạch toán chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp của 15 Công ty quản lý đường sắt và CTCP Công trình Đường sắt với giá trị 43,1 triệu đồng. Khoản chi phí thay đổi phương án thi công đối với 7 trụ của cầu Đồng Nai do Tổng công ty Đường sắt VN phê duyệt phát sinh tăng chi phí 1,6 tỷ đồng.

BẢO VY