BizLIVE -

Lũy kế 9 tháng, Tisco ghi nhận doanh thu thuần tăng 38% so với cùng kỳ đạt 9.634 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 115 tỷ đồng, gấp 7,7 lần 9 tháng đầu năm ngoái.

Tisco báo lãi đột biến quý 3/2021, hàng nghìn tỷ đồng vẫn nằm im tại nhà máy Gang Thép Thái Nguyên giai đoạn 2
Lợi nhuận quý 3 của Tisco tăng đột biến

CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco – mã TIS) đã công bố BCTC quý 3/2021 với doanh thu 3.085 tỷ đồng, tăng 46,5% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp tăng đến 72,4% lên 186 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp nhích từ 5% lên 6%.

Trong kỳ, chi phí bán hàng giảm 14% so với cùng kỳ nhưng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong khi chi phí tài chính tăng mạnh từ 38 tỷ lên 69 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 48% lên 89,3 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí phát sinh và ghi nhận lỗ khác 4,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ Tisco đạt 9,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ khoảng 400 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng, Tisco ghi nhận doanh thu thuần tăng 38% so với cùng kỳ đạt 9.634 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 115 tỷ đồng, gấp 7,7 lần 9 tháng đầu năm ngoái. Với kết quả này, Công ty đã vượt xa kế hoạch lợi nhuận đề ra cả năm 2021.

Tại thời điểm cuối quý 3, tổng tài sản của Tisco đã tăng 7,5% so với đầu năm lên 10.069 tỷ đồng. Phần lớn tài sản của Tisco nằm dưới dạng chi phí xây dựng cơ bản dở dang với 5.930 tỷ đồng tại giai đoạn 2 mở rộng nhà máy Gang Thép Thái Nguyên. Dự án được khởi động từ 2007 và kéo dài 14 năm do nhiều vướng mắc. Vào tháng 5/2021, Tisco có văn bản gửi cơ quan quản lý đề xuất triển khai tiếp dự án và cam kết có hiệu quản sau vài năm.

Thời điểm 30/9, tiền và tương đương tiền đã tăng gấp 3,3 lần đầu kỳ lên 422 tỷ đồng, tồn kho cũng tăng 23% lên 1.555 tỷ đồng trong khi phải thu ngắn hạn giảm nhẹ xuống dưới 500 tỷ đồng. Nợ vay tài chính đã giảm hơn 300 tỷ đồng so với đầu năm những vẫn ở mức cao 4.562 tỷ đồng, gấp đôi vốn chủ sở hữu.

THANH HÀ