BizLIVE -

6 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 62.487 tỷ đồng, lãi sau thuế 2.551 tỷ đồng, tương ứng tăng 12,3% và 26% so với nửa đầu năm ngoái.

Thế Giới Di Động (MWG) báo lãi sau thuế tăng trưởng 36% quý 2/2021
Ảnh minh họa.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu thuần đạt 31.658 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn giúp biên lãi gộp được cải thiện lên 22,6% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 7.143 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính tăng 80% lên 305 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính cũng tăng 25% lên 171 tỷ đồng. Chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 4.444 tỷ đồng, tăng 26%. Chi phí quản lý cũng tăng 20% lên 1.201 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ MWG đạt 1.214 tỷ đồng, tăng 36% so với quý 2/2020.

Lũy kế 6 tháng, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 62.487 tỷ đồng, lãi sau thuế 2.551 tỷ đồng, tương ứng tăng 12,3% và 26% so với nửa đầu năm ngoái. So với kế hoạch năm, nhà bán lẻ thực hiện 50,4% chỉ tiêu doanh thu và 53,7% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Trong cơ cấu doanh thu 6 tháng đầu năm, chuỗi Điện Máy Xanh (ĐMX) đóng góp lớn nhất với tỷ trọng 53,3%, tăng 5% và chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ) đóng góp 25% và tăng 7%. Trong chuỗi TGDĐ/ĐMX, ngành điện thoại tăng 16%; laptop, điện lạnh và gia dụng duy trì mức tăng một chữ số; điện tử tăng trưởng âm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Chuỗi Bách Hóa Xanh đóng góp 13.360 tỷ đồng doanh thu, tăng 42%. Chuỗi Bluetronics tăng trưởng mạnh đến 281% nhưng chỉ chiếm tỷ trọng 0,3% trên doanh thu. Doanh thu online đóng góp gần 5.300 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối quý 2, tổng tài sản của MWG đạt 54.139 tỷ đồng, tăng hơn 8.100 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm từ 7.248 tỷ đồng xuống 4.618 tỷ đồng trong khi tiền gửi và trái phiếu hưởng lãi (6-8,65%/năm) tăng thêm gần 5.500 tỷ đồng lên 13.524 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng tăng gần 3.000 tỷ đồng so với đầu năm lên 22.415 tỷ đồng, chủ yếu đến từ thiết bị điện tử và điện thoại di động. Nợ vay tài chính ngắn hạn tăng hơn 4.300 tỷ đồng lên gần 20.000 tỷ đồng trong khi nợ dài hạn giữ ở mức hơn 1.100 tỷ đồng.

THANH HÀ