BizLIVE - Đề cập đến cuộc cách mạng 4.0, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, tinh thần chung là tuyệt đối không chủ quan, theo dõi chặt và phân tích kịp thời các giải pháp. “Chúng tôi xây dựng kịch bản nền tảng kinh tế vĩ mô từ nay đến năm 2020 nhận diện thách thức và chủ động trong điều hành”, Bộ trưởng Dũng nói.
Thách thức từ Cách mạng 4.0: “Tinh thần chung là tuyệt đối không chủ quan”
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Báo cáo giải trình trước nghị trường chiều 27/10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã làm rõ một số nội dung liên quan đến đánh giá kinh tế vĩ mô, những điểm nghẽn và hạn chế; vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển doanh nghiệp

Đánh giá tình hình chung năm 2018 và đánh giá 3 năm, theo Bộ trưởng Dũng, các đại biểu Quốc hội đều đồng tình và nhận định tình hình chung cơ bản thuận lợi và chúng ta đang phát triển đúng hướng, vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế đạt khá, các cân đối lớn được đảm bảo, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế… đã có sự cải thiện và chuyển biến tích cực.

Bộ trưởng Dũng cho biết các nguyên nhân cơ bản đạt được thành tựu vừa qua là do chủ trương của Đảng, đổi mới của công tác Quốc hội và sự chỉ đạo của Chính phủ.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn, hạn chế cho thấy khả năng rủi ro của nền kinh tế thời gian tới như chất lượng tăng trưởng, cơ cấu nền kinh tế, sức cạnh tranh, hiệu quả của đầu tư công, phát triển của doanh nghiệp nhà nước, tỷ lệ hộ nghèo, xử lý thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu…

“Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với thách thức như chiến tranh thương mại, biến động giá dầu khó lường, tỷ giá, lãi suất gây áp lực khá lớn đến điều hành kinh tế vĩ mô”, Bộ trưởng nói.

Về vấn đề tụt hậu và khoảng cách phát triển, theo Bộ trưởng GDP bình quân đầu người dự kiến 2018 đạt 2.450 USD và mục tiêu Đại hội Đảng đề ra năm 2020 là 3.200 - 3.500 USD, do đó 2 năm còn lại để đạt được mục tiêu là vấn đề thách thức lớn, nếu không đạt được khoảng cách tụt hậu càng lớn.

Đề cập đến thách thức cuộc Cách mạng 4.0, Bộ trưởng Dũng cho biết, tinh thần chung là tuyệt đối không chủ quan, theo dõi chặt và phân tích kịp thời các giải pháp. “Chúng tôi xây dựng kịch bản nền tảng kinh tế vĩ mô từ nay đến năm 2020 nhận diện thách thức và chủ động trong điều hành”, Bộ trưởng cho biết thêm.

Bộ trưởng nói thêm: “Chúng ta cũng đã từng bước khắc phục được những tồn tại, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay vừa phải duy trì, củng cố kết quả đạt được nhất là việc ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy nhanh tốc độ phát triển, nâng cao hơn nữa chất lượng tăng trưởng… đưa nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, đi vào quỹ đạo phát triển nhanh, bền vững trong thời gian dài tránh nguy cơ tụt hậu”.
Liên quan đến vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế mà nhiều đại biểu đặt ra, Bộ trưởng Dũng cho biết, kết quả của chúng ta thấy được sau 3 năm cơ cấu lại nền kinh tế có 2 kết quả nổi bật là đúng hướng và chuyển biến tích cực trong toàn ngành kinh tế và nội bộ từng ngành.


Cụ thể, nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều có chuyển biến đúng với kế hoạch đã đặt ra. Tuy nhiên, về hạn chế báo cáo của Chính phủ đã báo cáo Quốc hội thực chất đang còn triển khai chậm và chưa tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong nền kinh tế. Thời gian tới trước hết phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng, không phải bộ này, địa phương kia mà là cả bộ máy chính trị.

Phần phát triển doanh nghiệp, gần đây doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, con số chờ giải thể 9 tháng tăng cao do nguyên nhân: quy luật cạnh tranh, những doanh nghiệp yếu bị thay thế; thực chất chúng ta thấy việc tiếp cận yếu tố đầu vào của sản xuất là khó khăn đối với doanh nghiệp như vốn, công nghệ, đất đai, chi phí vận chuyển nên việc doanh nghiệp hoạt động sau một thời gian không hiệu quả và tự rút lui. 

Bên cạnh đó, năm nay từ tháng 4 các địa phương tập trung rà soát số liệu doanh nghiệp từ trước đến nay đã có tổng hợp nhưng không đầy đủ lần này rà soát lại nhiều doanh nghiệp đã giải thể trước đó mà không được thống kê. Cuối cùng là do một số doanh nghiệp có hiện tượng trục lợi chính sách, buôn bán hoá đơn.

Đặt câu hỏi, mục tiêu đạt được 1 triệu doanh nghiệp năm 2020 có đạt được không, Bộ trưởng Dũng cho biết, đến hôm nay đã có 702.000 doanh nghiệp đang hoạt động, 2 năm nữa còn khoảng 300.000 doanh nghiệp, tôi cho rằng cần triển khai hỗ trợ đầy đủ doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn nữa, tháo gỡ khó khăn, giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc khuyến khích phát triển doanh nghiệp lớn trong nước làm đầu tàu lôi kéo, tạo sức lan toả. Đối với doanh nghiệp FDI, có bộ lọc không thu hút FDI bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

NGUYỄN THẢO