BizLIVE - Trong công văn giải trình, cũng như những kỳ trước, Tasco cho biết, trong kỳ, doanh thu bất động sản của doanh nghiệp giảm tới 73% do mới bàn giao một phần sản phẩm bất động sản cho khách hàng, sẽ tiếp tục bàn giao và ghi nhận doanh thu vào các quý tiếp theo.
Tasco: Doanh thu từ bất động sản lao dốc, lợi nhuận quý I/2018 giảm tới 94% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.
CTCP Tasco (mã HUT) vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2018 với doanh thu thuần chỉ đạt 304 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với cùng kỳ.
Trong khi đó, giá vốn bán hàng chỉ giảm 43% khiến lợi nhuận gộp thu về chỉ còn 75 tỷ đồng, giảm tới 66,7% so với quý I/2017. Tỷ suất lợi nhuận gộp biên vì thế cũng giảm mạnh từ mức 35,9% xuống còn 24,7%.
Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ đạt 5,1 tỷ đồng, tăng so với mức 3,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước trong khi chi phí tài chính lại giảm nhẹ 7,3%, xuống còn hơn 38 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay.
Chi phí bán hàng trong kỳ được công ty cắt giảm mạnh từ 9,6 tỷ đồng xuống còn 4,3 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 19%, lên 25 tỷ đồng.
Theo đó, kết thúc quý I/2018, HUT ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 7,7 tỷ đồng, giảm tới 94% so với cùng kỳ năm trước.
Cùng với đó, EPS ở mức 40 đồng/cổ phiếu, so với mức 742 đồng trong quý I/2017.
Trong công văn giải trình, cũng như những kỳ trước, Tasco cho biết, trong kỳ, doanh thu bất động sản của doanh nghiệp giảm tới 73% do mới bàn giao một phần sản phẩm bất động sản cho khách hàng, sẽ tiếp tục bàn giao và ghi nhận doanh thu vào các quý tiếp theo.
Trong khi đó, dự án BOT Quốc lộ 10 chưa thực hiện thu phí hoàn vốn cho dự án.
Tại ngày 31/3/2018, tổng tài sản của HUT ở mức 10.574 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,8% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp có 312 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, giảm 45% trong khi các khoản phải thu ngắn hạn tăng tới 53,2%, lên mức 1.526 tỷ đồng trong khi hàng tồn kho nhích nhẹ lên hơn 50 tỷ đồng.
Tài sản dài hạn chiếm tới 80,4% tổng tài sản doanh nghiệp, đạt 8.504 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang ở mức 5.008 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,7% so với đầu năm.
Hiện HUT đang có tổng nợ phải trả là 7.338 tỷ đồng, trong đó, nợ dài hạn chiếm 88,3% và nợ ngắn hạn chiếm 11,7%. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang ở mức 2,27 lần.
HĐQT HUT mới đây vừa có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc kinh doanh đối với ông Trương Văn Thinh. Theo đó, ông Thinh không còn giữ chức vụ này tại công ty kể từ ngày 2/5/2018.
Ngày 19/5 tới, HUT sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Một số nội dung chính dự kiến sẽ được trình đại hội bao gồm báo cáo tình hình hoạt động, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, báo cáo công tác quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018 của HĐQT và một số nội dung khác.

TRẦN THÚY