BizLIVE - Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG) vừa công bố thông tin nghị quyết hội đồng quản trị công ty về việc thông qua các chủ trương liên quan đến một số công ty con và dự án.
Tập đoàn Hoa Sen thoái hết vốn khỏi dự án Thép Cà Ná
Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT HSG được giao làm việc với đối tác có năng lực tài chính, có quan tâm đến dự án để xúc tiến việc chuyển nhượng.

Theo nghị quyết, HĐQT HSG thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp/ cổ phần tại công ty con gồm Công ty TNHH MTV Cảng tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận (chủ đầu tư của dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná) và Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận (chủ đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Cà Ná).

Tỷ lệ vốn góp/cổ phần được chuyển nhượng là 100%. HĐQT HSG thống nhất giá trị chuyển nhượng không được thấp hơn chi phí thực tế mà tập đoàn đã góp vốn vào các dự án tính đến thời điểm thực hiện chuyển nhượng.

HĐQT công ty giao trách nhiệm cho ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT làm việc với đối tác có năng lực tài chính, có quan tâm đến dự án để xúc tiến việc chuyển nhượng. Trước mắt, tập trung và các đối tác lớn, có năng lực tài chính đang triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Tập đoàn cũng thông qua việc giải thể một số công ty con đã được thành lập để triển khai dự án gồm Công ty TNHH MTV Đầu tư KLH Luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận; Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận; Công ty TNHH MTV XI măng Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận và CTCP Hoa Sen Quy Nhơn.

Về lý do ra quyết định trên, tại cuộc họp HĐQT bất thường ngày 21/7 và các cuộc họp trước đó, HĐQT HSG đã nhận định, trong bối cảnh hiện nay, sự chuyển biến của tình hình khách quan đã không còn phù hợp với mục tiêu chiến lược ban đầu khi tập đoàn xúc tiến đầu tư các dự án.

Bên cạnh đó, ở góc độ nội tại, Tập đoàn Hoa Sen đã có sự điều chỉnh đối với các chiến lược phát triển trung, dài hạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án theo hướng tập trung nguồn lực vào việc củng cố, phát huy hiệu quả của mảng sản xuất kinh doanh sở trường là tôn - thép - nhựa.

HSG cho biết, việc điều chỉnh trên nhằm đảm bảo ghi nhận doanh thu, lợi nhuận ổn định qua các năm; cải thiện chỉ số về năng lực tài chính và cân đối tài chính; kéo giảm dư nợ vay của HSG về mức 3.000-4.000 tỷ đồng trong vài năm sau; tập trung củng cố hoàn thiện hệ thống quản trị, CNTT và ERP; khai thác lợi thế cạnh tranh của hệ thống phân phối bán lẻ khắp cả nước theo hướng đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm của khách hàng.

HĐQT HSG ủy quyền cho ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch và ông Trần Ngọc Chu, Phó Chủ tịch thường trực điều hành tổ chức thực hiện các nội dung của nghị quyết và báo cáo cho HĐQT tại các kỳ họp tiếp theo.

Dự án Khu liên hợp cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận có tổng vốn đầu tư 10,6 tỷ USD, công suất dự kiến 16 triệu tấn/năm. Dự án này được Tập đoàn Hoa Sen và UBND tỉnh Ninh Thuận đề xuất triển khai. Sau đó, Bộ Công Thương đưa dự án vào dự thảo quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Nhưng vào tháng 4/2017, Thủ tướng yêu cầu tạm dừng dự án thép Cà Ná, đề nghị tỉnh Ninh Thuận tính toán kỹ hơn các vấn đề môi trường, nhu cầu thép trong nước cũng như tổng mức đầu tư dự án.

Mới đây, Hoa Sen công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ tài chính 2019 - 2020 (từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020) với doanh thu thuần đạt 6.834 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm gần 8% khiến biên lãi gộp được cải thiện từ 13,4% lên 15,6%, lợi nhuận gộp đạt 1.063 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 40% so với cùng kỳ lên 21 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tiết giảm 27% chủ yếu là chi phí lãi vay. Sau khi trừ các khoản chi phí, tập đoàn báo lãi sau thuế 318 tỷ đồng, gần gấp đôi so với quý III niên độ trước.

Lũy kế 9 tháng đầu niên độ tài chính 2019 - 2020, Hoa Sen ghi nhận 19.189 tỷ đồng doanh thu, giảm 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng mạnh 153%, lên mức 701 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện được 69% kế hoạch doanh thu và vượt 75% mục tiêu lợi nhuận.

HUYỀN TRÂM